Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İLE ÖLÇME DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ORTAK TOPLANTI YAPTI
12.02.2020