Kurullar
 TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 Prof. Dr. Tamer DEMİR(Dekan V.)
 Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN (Üye)
 Prof. Dr. N. Arzu MİRİCİ (Üye)
 Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU (Üye)
 Doç. Dr. Bahadır KIRILMAZ (Üye)
 Doç. Dr. Semra ÖZDEMİR (Üye)
 Yrd. Doç. Dr. Hakan TÜRKÖN (Üye)
 Serap YAHŞİ (Fakülte Sekreteri – Raportör)


 

TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU
 Prof. Dr. Tamer DEMİR  Dekan V.
 Prof. Dr. Yılmaz AKGÜN  Bölüm Başkanı
 Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR  Bölüm Başkanı
 Prof. Dr. Ahmet ÜNVER  Bölüm Başkanı
 Prof. Dr. Nihal Arzu MİRİCİ  Üye
 Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN  Üye
 Prof. Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU  Üye
 Doç. Dr. Bahadır KIRILMAZ  Üye
 Doç. Dr. Dilek ÜLKER ÇAKIR  Üye
 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TAŞ  Üye


 

TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM KOMİSYONU
Prof. Dr. Tamer DEMİR Başkan
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim TAŞ Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU Baş Koordinatör
Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Dönem 1 Koordinatör
Yrd. Doç. Dr. Özlem COŞKUN Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Alper AKÇALI Dönem 2 Koordinatör
Doç. Dr. Sema UYSAL Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. Coşkun BAKAR Dönem 3 Koordinatör
Doç. Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hakan AYLANÇ Dönem 4 Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Selda IŞIK Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr. Uğur GÖNLÜGÜR Dönem 5 Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Murat DAŞ Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Serkan BAKIRDÖĞEN Dönem 6 Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Canan AKMAN Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı
Zekeriya AKA Sekreter (Raportör)


 

UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU 
Prof. Dr. Hakkı Engin AKSULU
Prof. Dr. Zerrin ÖĞRETMEN
Doç. Dr. Alper AKÇALI
Doç. Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ
Doç. Dr. Mesut ERBAŞ

 

TIP FAKÜLTESİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

     1      

Prof. Dr.

Öztürk ÖZDEMİR

Tıbbi Genetik ( Başkan )

2

Prof. Dr.

Mustafa EDREMİTLİOĞLU

Fizyoloji

3

Prof. Dr.

Müşerref OTKUN

Mikrobiyoloji

4

Doç. Dr.

Coşkun BAKAR

Halk Sağlığı ( Başkan Yardımcısı )

5

Doç. Dr.

Coşkun SILAN

Tıbbi Farmakoloji

6

Doç. Dr.

Dilek ÜLKER ÇAKIR

Biyokimya

7

Yrd. Doç. Dr.  

Ayşe Nur ÇAKIR GÜNGÖR

Kadın Hastalıkları ve Doğum

8

Yrd. Doç. Dr.

Hakan AYLANÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

9

Yrd. Doç. Dr.

Tarık AKMAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi

10

Op. Dr. 

Cengiz KARA

Beyin ve Sinir Cerrahisi-Çanakkale Devlet Hastanesi

11

Dr.

Lale ÖZDEMİR

Emekli Pratisyen Hekim

12

Öğr. Gör.

Hatice GÜRER ÖĞÜTÇÜ

Hukuk

13

Öğretmen

Hüseyin YILDIZ Sağlık meslek mensubu olmayan üye