Misyon-Vizyon-Temel Değerler

VİZYON
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çanakkale ve bölgesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde önemli kaynaklar sunan, hizmet kalitesini ön planda tutan bir kurum olmayı hedeflemektedir. Tıp fakülteleri, çağın gereksinimlerine göre şekillenen sağlık politikaları ve tıp eğitimine uygun bir yapılanma içerisinde güncel değişiklikleri uygulamak durumundadırlar. Sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve akademik faaliyetler çerçevesinden bakıldığında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi her zaman yenilikçi bir yapılanma içerisinde ve çağdaş yöntemlerle bu gereksinimlere cevap vermeyi ilke edinmiştir. Bu çizgide bütüncül, hasta odaklı sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda görev alabilecek düşünce ve beceriye sahip genç hekimler yetiştirmenin önemini bilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öncelikle toplumuza sonra uluslar arası alana kaliteli hizmet sunma anlayışını benimsemiştir.


MİSYON
Geleceğin hekimlerinin ve bilim adamlarının yetişmesinde, eğitiminde ve gelişiminde ulusal bir lider olmak,
Sağlıkta yeni bir çağı başlatan Biyomedikal Bilim alanlarında yeni bilgileri keşfetmek ve bu bilgilerle donanımlı öğrenciler yetiştirmek,
İleri teknolojik yöntemleri kullanabilen, multidisipliner araştırma ve çalışma anlayışına sahip, şefkatli ve vicdanlı hekimler yetiştirerek klinik uygulamalarda en yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmek,
İçinde yaşadığımız toplumun sağlık sorunlarını önemseyen, toplum sağlığını fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyileştirecek hekimler yetiştirmek,
Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde kaliteden ödün vermeden yetiştireceği genç hekimlerin toplum için örnek teşkil etmesi, iletişimci ve yenilikçi bireyler olarak topluma hizmet vermelerini sağlamak,
Yüksek kalitede hizmet sunmayı hedefleyen Tıp Fakültemizde geleceğin hekimlerinin girişimci, iletişimci, yenilikçi olmasına yardımcı olmak

TEMEL DEĞERLER
Çalışmalarımızda misyonumuza uygun hareket etmek esastır.
Eğitimde, araştırmada ve sağlık hizmetleri sunumunda kalite ve tutarlılık değerlerini benimsedik.
Tıp eğitiminde, öncelikle sosyo-ekonomik yönden çeşitli dezavantajlara sahip ailelerin yoğun yaşadığı bölgemizde ve herkese eşit sağlık hizmetleri sunabilecek kaliteli, insancıl, lider hekimler yetiştirmeyi hedefledik.
Halk sağlığı programları, tıbbi bakım ve sağlık eğitimi uygulamaları ile toplumumuza, ülkemize ve dünyaya hizmet vermeyi amaç edindik.
Araştırma projelerimizle ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik hedeflerimizle sürekli olarak yeni bilgi ve teknolojilerin peşinde olmayı amaçladık.
Fakültemizde öğrencilerimiz ve personelimiz arasında kültürel çeşitliliğin öğretici bir unsur olmasını, saygılı ve etik bir akademik çalışma ortamının devamlılığını benimsedik.