Misyon-Vizyon-Temel Değerler

VİZYON

 • Fakültemiz Çanakkale ve Bölgesinde Tıp eğitimi, akademik faaliyetler ve sağlık hizmetleri açısından her zaman yenilikçi bir yapılanma içerisinde ve çağdaş yöntemlerle bu gereksinimlere cevap vermeyi ilke edinmiştir. Bu çizgide bütüncül, hasta odaklı sağlık hizmetlerinin uygulanmasında görev alabilecek düşünce ve beceriye sahip genç hekimler yetiştirme anlayışını benimsemiştir.

 

MİSYON

 • Geleceğin hekimlerinin ve bilim adamlarının ileri teknolojik yöntemleri kullanabilen, çok disiplinli araştırma ve çalışma anlayışına sahip, içinde yaşadığımız toplumun sağlığını önemseyen ve fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyileştirilebilen, bulunduğu toplumda örnek olabilen, girişimci, iletişimci, önyargısız, yenilikçi hekimleri yetiştirilmesini sağlamak.

 

TEMEL DEĞERLER

 • Ortak Akıl ve Katılımcılık
  Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.
 • Etik Değerlere Bağlılık
  Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek.
 • Kurumsal Aidiyet
  Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak.
 • Yenilikçilik ve Girişimcilik
  Yeni düşüncelerin ve girişimlerin faydalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüşme süreçlerini desteklemek.
 • Çevreye Saygı ve Duyarlılık
  Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak.
 • Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı
  Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak.
 • Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek
  Akademik bilgi birikimleri, küresel ve yerel konulara duyarlılığı ile yerel ve toplumsal kalkınmaya destek olmak.