Personel
 Adı-Soyadı  Görevi  Dahili Telefon
Serkan DURDAĞI  Fakülte Sekreteri  2064
 Zekeriya AKA  Şef-Öğrenci İşleri  2085
Emel ÇİNTİRİK  Dekanlık Özel Kalem  1999
 Semiha  KURTULUŞ  Yazı İşleri-Birim Arşivi  2210
 Fatma ÜNAL  Yazı İşleri  1993
 Gülten ÇAKAR  Yazı İşleri  1993
 Nural MADAK  Öğrenci İşleri  1394
 Ferhat METİN  Öğrenci İşleri  2085
 Mustafa Onur  YURDAL  Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü  2227
 Adnan TEKER

 Uzmanlık Eğitimi Birimi - Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü - Basın ve Halkla İlişkiler - İletişim ve Medya

 2782
 Ömer ŞAHİN  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi  2739
 Mehtap AZGI  SGK-Fiili Hizmet İşlemleri-2547 Maaş Ödemeleri-İntörn Maaşı-Giyim Yardımı-Özlük  Hakları-Kıdem, Terfi, Derece ve Ünvan Değişiklikleri 2229
 Melda ÇENGEL  DALAKLI  Yolluklar-Satın Alma-Jüri Ödemeleri  2230
 Ayşe ECE  Bölüm Sekreteri (Dahili Tıp Bilimleri)  2211
 Filiz ÖZKAN Cerrahi Tıp Bölüm Sekreteri - Anabilim Dalı Sekerteri  2221
 Ali AYDIN  Bölüm Sekreteri (Temel Tıp Bilimleri)  
 Faize OTURAN  Etik Kurullar Sekreteryası  2100
 Kadir BULUT  Uzmanlık Eğitimi Birimi  2110
 Canan AKTAŞ  Evrak Kayıt  2084
 Mahmut  EROĞLU  Kalorifer-Teknik Servis  
Ahmet EROL Temizlik İşleri  
 Savaş  BOZKURT  Laboratuar Sorumlusu  
 Gülümser KAYALIDAĞ  Temizlik İşleri 2789