Personel
 Adı-Soyadı  Görevi  Dahili Telefon
 Serap YAHŞİ  Fakülte Sekreteri  2064
 Zekeriya AKA  Şef-Öğrenci İşleri  2085
 Nursen AKTAN  Dekanlık Özel Kalem  1999
 Semiha  KURTULUŞ  Yazı İşleri  2210
 Emine  BÜYÜKÇAPAR  Yazı İşleri  2210
 Fatma ÜNAL  Yazı İşleri  1993
 Nural MADAK  Öğrenci İşleri  1394
 Ferhat METİN  Öğrenci İşleri  2085
 Mustafa Onur  YURDAL  Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü  2089
 Ömer ŞAHİN  Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi-Birim Arşivi  2739
 Mehtap AZGI  SGK-Fiili Hizmet İşlemleri-2547 Maaş Ödemeleri-İntörn Maaşı-Giyim Yardımı-Özlük  Hakları-Kıdem, Terfi, Derece ve Ünvan Değişiklikleri  
 Nurdan ÖZKAN  SGK-Fiili Hizmet İşlemleri-2547 Maaş Ödemeleri-İntörn Maaşı-Giyim Yardımı-Özlük  Hakları-Kıdem, Terfi, Derece ve Ünvan Değişiklikleri  2229
 Melda ÇENGEL  DALAKLI  Yolluklar-Satın Alma-Jüri Ödemeleri  2230
 Musa CEYLAN  Bölüm Sekreteri (Temel Tıp Bilimleri-Cerrahi Tıp Bilimleri)  2227
 Ayşe ECE  Bölüm Sekreteri (Dahili Tıp Bilimleri)  2211
 Filiz ÖZKAN  Anabilim Dalı Sekreteri  2221
 Gülten ÇAKAR  Anabilim Dalı Sekreteri  
 Faize OTURAN  Etik Kurullar Sekreteryası  2100
 Kadir BULUT  Uzmanlık Eğitimi Birimi  2110
 Emel ÇİNTİRİK  Evrak Kayıt  2084
 Mahmut  EROĞLU  Kalorifer-Teknik Servis  
 Savaş  BOZKURT  Laboratuar Sorumlusu  
 Gülcan ARSLAN  Temizlik  
 Gülten TEZEL  Temizlik