Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Memnuniyet Anketleri

Ekler

ÇOMÜ tıp kurul ölçeği 2015 (1).docx
ÇOMÜ tıp staj ölçeği 2015 (1).docx
eğitici ölçeği sene başı (3).docx