Farabi Koordinatörlüğü

 Fakülte Farabi Koordinatörü

       Doç. Dr. Emine GAZİ

   (Kardiyoloji Anabilim Dalı)