Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Farabi Koordinatörlüğü

 Fakülte Farabi Koordinatörü

       Doç. Dr. Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ

   (Göz Hastalıkları Anabilim Dalı)