Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ARASTIRMA EĞİTİMİ KOMİSYONU
ARAŞTIRMA EĞİTİMİ KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması; Komisyon  araştırma  eğitiminde  bilgi,  beceri  ve  yeterliliğe  sahip  öğretim  üyelerinden  ve 1 ÇOMÜTF öğrencisi olmak üzere en az 5 (beş) üyeden oluşur. Komisyon üyeleri 2 (iki) yıl için  Dekan tarafından  görevlendirilir.
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Tevfik Murat KOŞAN Cerrahi Tıp Bilimleri Başkan
Prof.Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA Temel Tıp Bilimleri  
Doç.Dr. Sibel OYMAK Dahili Tıp Bilimleri  
Doç.Dr. Yalçın ÇIRAK Dahili Tıp Bilimleri  
Dr.Öğr.Üyesi Nesrin DEMİR Temel Tıp Bilimleri  
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Temel Tıp Bilimleri  
Öğrenci Sanem DOREDREYT