Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması; Yönerge Ar-Ge komisyonu üyeleri biri dekan yardımcısı olmak üzere fakülte akademik personeli arasından Ar-Ge tecrübesi dikkate alınarak, toplam dokuz (9) üye Dekan tarafından görevlendirilir ve komisyon başkanı dekan tarafından belirlenir. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapar, Görev süresi dolan üye yeniden komisyonda görev alabilir, İhtiyaç görülmesi halinde dekan komisyon üyelerinin görevlendirilmesinde değişiklik yapabilir, Öğrencinin talebi ve dekanlığın görevlendirmesi ile öğrenci/ler de komisyon üyesi olabilir. 
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ahmet ÜNVER Temel Tıp Bilimleri
Prof.Dr. Ali Rıza ERDOĞAN Temel Tıp Bilimleri
Prof.Dr. Dilek Ülker ÇAKIR Temel Tıp Bilimleri
Prof.Dr. Alper ŞENER Dahili Tıp Bilimleri
Prof.Dr. Coşkun SILAN Dahili Tıp Bilimleri
Prof.Dr. Yavuz BEYAZIT Dahili Tıp Bilimleri
Doç.Dr. Servet Özden HACIVELİOĞLU Cerrahi Tıp Bilimleri
Doç.Dr. Eyüp Burak SANCAK Cerrahi Tıp Bilimleri
Doç.Dr. Tolga KURT Cerrahi Tıp Bilimleri
Öğrenci Sevdanur KOL