Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ARAŞTIRMA VE ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARLARI KOMİSYONU
ARAŞTIRMA VE ÖĞRENCİ UYGULAMA LABORATUVARLARI KOMİSYONU 
Komisyon, Dekanın Aile Hekimliği, Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ile Tıp Eğitimi Anabilim Dalları’ndan Anabilim Dalı Kurul kararınca önerilen birer öğretim üyesini görevlendirmesiyle oluşur. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapar.
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Müşerref OTKUN Temel Tıp Bilimleri Başkan
Prof.Dr.  Mustafa EDREMİTLİOĞLU Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr.  Ali Rıza ERDOĞAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr.  Öztürk ÖZDEMİR Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr.  Ahmet ÜNVER Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof. Dr.  Erkan Melih ŞAHİN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof. Dr.  Coşkun SILAN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof. Dr.  Dilek ÜLKER ÇAKIR Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ferah ÇÖMERT ÖNDER Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özlem COŞKUN Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf H. ERTEKİN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Yonca YAŞAR   Üye