Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

BOLOGNA/ERASMUS/FARABİ/MEVLANA KOMİSYONU
BOLOGNA/ERASMUS/FARABİ/MEVLANA KOMİSYONU
Yönergesi yok
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Doç.Dr. Hüseyin Yener ERKEN Cerrahi Tıp Bilimleri Farabi/ Mevlana Koordinatörü
Doç.Dr. Halil Fatih AŞGÜN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özlem COŞKUN Temel Tıp Bilimleri Bologna Koordi
Dr.Öğr.Üyesi Duygu SIDDIKOĞLU (Başkan) Temel Tıp Bilimleri Erasmus Koordi (Başkan)
Doç. Dr. Sevilay OĞUZ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç. Dr. Hatice REŞORLU Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Mustafa REŞORLU Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer ULAŞ AYTÜRK Temel Tıp Bilimleri ECTS Koordinatörü
Öğrenci