Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatörlüğün oluşturulması ve çalışmaları için tüm görevlendirmeler Dekanlık makamı tarafından yapılır. Koordinatörlük  fakültenin  Bologna,  ECTS,  Erasmus+,  Farabi  ve  Mevlana Koordinatörleri, Dekanlığı temsilen 1 Dekan Yardımcısı ve 2 üye olmak üzere toplam 8 öğretim üyesinden oluşur. Öğrencinin talebi ve dekanlığın görevlendirmesi ile öğrenci/ler de komisyon üyesi olabilir.  Koordinatörlük  üyeleri kendi  arasından  bir  başkan,  bir  başkan  yardımcısı  ve  bir sekreter seçer. Koordinatörlük Öğretim elemanı üyeleri 3 (üç) yıl için seçilir.
ÜNVANI ADI-SOYADI   BÖLÜMÜ GÖREVİ Görevlendirme