Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

EĞİTİM KOMİSYONU
EĞİTİM KOMİSYONU
 
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ  
Prof. Dr. Tamer DEMİR       Dekan Komisyon Başkanı
Prof.Dr.  Gamze ÇAN Dahili Bilimler Eğitim Başkoordinatörü
Doç.Dr. Eyüp Burak SANCAK Cerrahi Bilimler Eğitim Başkoordinatörü Yrd.
Doç.Dr. Esin AKGÜL Dahili Bilimler Dönem 1 Koordinatörü 
Dr.Öğr.Üyesi M.Ali ÇAN Temel Tıp Bilimleri Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı  
Öğr.Gör.Dr. Levent ELEVLİ Temel Tıp Bilimleri Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı  
Prof.Dr.  Aysel GÜVEN BAĞLA Temel Tıp Bilimleri Dönem 2 Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Meltem İÇKİN GÜLEN Temel Tıp Bilimleri Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı 
Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer ULAŞ AYTÜRK Temel Tıp Bilimleri Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı 
Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÇELİK Dahili Bilimler Dönem 3 Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Ender TEKEŞ Dahili Bilimler Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Fatih KAMIŞ Dahili Bilimler Dönem 4 Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Oruç Numan GÖKÇE Cerrahi Bilimler Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı
Dr.Öğr.Üyesi Şule ÖZER Dahili Bilimler Dönem 5 Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Ümit Ali MALÇOK Cerrahi Bilimler Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı
Prof.Dr.  Erkan Melih ŞAHİN Dahili Bilimler Dönem 6 Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Murat DAŞ Dahili Bilimler Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı 
Prof.Dr.  Bülent DEMİR Cerrahi Bilimler Program Değerlendirme Komisyonu Temsilcisi
Dr.Öğr.Üyesi Canan AKMAN Dahili Bilimler Mesleksel Beceri Koordinatörü
Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN Cerrahi Bilimler Araştırma Eğitimi Komisyonu Başkanı
Prof.Dr.  Müşerref OTKUN  Temel Tıp Bilimleri Akademik Danışmanlık Komisyonu Başkanı
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Temel Tıp Bilimleri ÖD Temsilcisi
Dr.Öğr.Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi Anabilimdalı Başkanı
Doç.Dr Emine GAZİ Dahili Bilimler Seçmeli Ders Koor.
  Mustafa Onur YURDAL                                              Raportör
  Yusuf Emre KÖROĞLU   Öğrenci Temsilcisi
  Cemal KARABACAK     TEOG Temsilcisi