Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

MEZUNİYET ÖNCESİ ÖLÇME- DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
MEZUNİYET ÖNCESİ ÖLÇME- DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması; Komisyon üyeleri kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Komisyonun  oluşturulması  ve  çalışmaları  için  tüm  görevlendirmeler  Dekanlık  makamı tarafından yapılır. Komisyon Temel, Dahili, Cerrahi Tıp Bilimlerinden 2’şer, Tıp Eğitimi Anabilim Dalından 1  öğretim  üyesi,  Dekanlığı  temsilen  1 Dekan  Yardımcısı,  Eğitim  Komisyonunu  temsilen  1 öğretim  üyesi  olmak  üzere  toplam  9  öğretim  üyesi  ile  en  az  iki  tıp  fakültesi  öğrenci temsilcisinden oluşur. Öğrenci üyeler, her eğitim öğretim dönemi başında gönüllü öğrenciler içinden, dönem I-II-III  için  bir  ve  dönem  IV-V-VI  için  bir  öğrenci  olmak  üzere  Dekanlık  tarafından  2  öğrenci seçilerek görevlendirilir. Öğretim elemanı komisyon üyeleri 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi biten bir üye yeniden atanabilir. Komisyonun  öğretim  elemanı  üyelerinin  en  az  1/3’ü  bir  dönem  daha  kurulun önerisi ve dekanın atamasıyla göreve devam eder. Komisyona atama Dekanın onayı ile olur.
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Erkan Melih ŞAHİN Temel Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Coşkun BAKAR (Başkan) Cerrahi Tıp Bilmleri Başkan
Prof.Dr. Bülent DEMİR Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Rahime Özlem ÖZTOPUZ Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç. Dr. Eyüp Burak SANCAK Cerrahi Tıp Bilmleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ender TEKEŞ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Duygu SIDDIKOĞLU Temel Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Yusuf Emre KÖROĞLU   Üye
Öğrenci Fidan TURANTAYLAK   Üye