Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANLIĞI KOMİSYONU
ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANLIĞI KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması; Komisyon  ilk  toplantıda  bir  başkan  ile  bir sekreter seçer. Dekanlık tarafından görevlendirilen ve Tıp Bilimlerini temsil eden en az 5 öğretim üyesi ile öğrenci  işleri  bürosundan  görevlendirilen  bir  memurdan  oluşan  komisyondur. Dekanlık, Temel, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri’nden en az bir öğretim elemanının ve öğrenci işleri bürosundan bir memurun bulunmasını sağlayarak komisyon üyelerini belirler. Görevlendirilen üyelerin görev süresi iki yıldır
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Müşerref OTKUN Temel Tıp Bilimleri Başkan
Doç.Dr. Semra ÖZDEMİR Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Tarık AKMAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Nurullah BOLAT Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Esin AKGÜL KALKAN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Avni EROĞLU Temel Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Mehmet CEBECİ   Üye