Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

SAĞLIKTA BİLİNÇ İLETİŞİM VE MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
SAĞLIKTA BİLİNÇ İLETİŞİM VE MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Komisyonun Oluşturulması; Koordinatörlük  üyeleri  kendi  arasından  bir  başkan,  bir  başkan  yardımcısı  ve  bir  sekreter seçer. Komisyonun  oluşturulması,  çalışmaları  ve  komisyon  üyelerinin  seçimi  için  tüm görevlendirmeleri dekan yapar.  Koordinatörlük,  Tıp  Fakültesinden 7  öğretim  üyesi,  Dekanlığı  temsilen  bir  Dekan Yardımcısı olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi ve Tıp Fakültesi Web/internet sorumlusundan oluşur. Öğretim elemanı koordinatörlük üyeleri 3 (üç) yıl için seçilir.
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Dilek Ülker ÇAKIR Temel Tıp Bilimleri Başkan
Dr.Öğr.Üyesi Fatih BATTAL Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Semih PETEKKAYA Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Avni EROĞLU Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hatice Betül ALTINIŞIK Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Serpil ŞAHİN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ferah CÖMERT ÖNDER Temel Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Fidan TURANTAYLAK   Üye
Personel UĞUR ALTINIŞIK TIP FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU Web Sorumlusu