Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

SOSYAL SORUMLULUK PROJE GELİŞTİRME KOMİSYONU
SOSYAL SORUMLULUK PROJE GELİŞTİRME KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması; Komisyonun  oluşturulması  ve  çalışmaları  için  tüm  görevlendirmeler  Dekanlık  makamı tarafından yapılır. Komisyon üyeleri kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Komisyon  Temel,  Dâhili,  Cerrahi  Tıp  Bilimlerinden  2’şer  öğretim  üyesi,  Dekanlığı temsilen  1  Dekan  Yardımcısı,  olmak  üzere  toplam  7  öğretim  üyesi  ile  iki  tıp  fakültesi öğrencisinden oluşur. Öğretim  üyeleri  komisyona  2  (iki)  yıl  için  seçilir. 
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Coşkun BAKAR Dahili Tıp Bilimleri Başkan
Doç.Dr.  Timuçin ALAR Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr.  İsmail ERŞAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Erkan TEZCAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç. Dr. Tarık AKMAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr.  Müşerref Hilal ŞEHİTOĞLU Temel Tıp Üye
Dr.Öğr.Üyesi Murat DAŞ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özlem COŞKUN Temel Tıp Üye
Öğrenci Tolga YILDIRIM   Üye
Öğrenci Cemal KARABACAK   Üye