Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU
SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME KOMİSYONU
Komisyonun Oluşturulması, Üyelerini  Dekanın  atadığı  Komisyonun  görev  süresi  3  yıldır. Mezuniyet Sonrası Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı komisyonun doğal üyesidir. Komisyonun başkanı, komisyon üyelerinin seçimi ile 3 yıllığına belirlenir. Komisyon ayda en az bir kez toplanır. Komisyon, Temel Tıp Bilimleri Öğretim üyelerinden en az 2, Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Elemanlarından  en  az  2,  Cerrahi  Tıp  Bilimleri  Öğretim elemanlarından  en  az  2  öğretim üyesinden  oluşur.  Mezuniyet  öncesi  tıp  eğitimi  ile  koordinasyon  sağlamak  amaçlı  olarak Dekan  tarafından Fakültede   eğitimle  ilgili  koordinatörlük  veya  komisyonlardan  da  bir öğretim üyesi atanır.
ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. İbrahim ÖZTOPRAK Dahili Tıp Bilimleri Başkan
Prof.Dr. Alper AKÇALI Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr.  Burak KAYMAZ Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr.  Hülya ERTEKİN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Coşkun ZATERİ Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Serkan BAKIRDÖĞEN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ercan AKŞİT Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ERTEKİN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Anıl UTAŞ