Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TROIA TIP DERGİSİ YÖNERGESİ VE YAYIN KOMİSYONU
TROIA TIP DERGİSİ (TROIA MEDICAL JOURNAL) YÖNERGESİ, TIP DERGİSİ VE YAYIN KOMİSYONU

Komisyonun Oluşturulması, Baş Editör:  Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dekanı  tarafından atanan  öğretim  üyesidir.  Görev  süresi  4  yıldır.  Süre  bitiminde  yeniden  atanabilir.  Atanmak için öğretim üyesinin Science Citation Index’e giren tıp dergilerinde en az 15 yayın yapmış ve en az 100 atıf almış olması gerekir.

Danışma  Kurulu:  Yayın  kurulu  ve  alan  editörleri  tarafından  belirlenir,


Baş Editör:  Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Dekanı  tarafından  atanan öğretim üyesini,


Baş Editör Yardımcısı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyesini


Alan  Editörleri:  Baş Editörün  önerisi  ile  Tıp  Fakültesi  Dekanı  tarafından  atanan  öğretim üyelerini,


Alan  Editör  Yardımcıları:  Baş Editörün  önerisi  ile  Tıp  Fakültesi  Dekanı  tarafından  atanan öğretim üyelerini,


Sekreterya: Baş Editörün önerisi ile Tıp Fakültesi Dekanı tarafından atanan öğretim üyeleri ve/veya elemanlarını ifade eder.

Yayın  Kurulu  üyelerinin  belli  bir  görev  süresi  yoktur.  Kendi  isteği  ile  ayrılan  veya görevlerini  yerine  getiremeyen  üyelerin  yerine  aynı  ilkeleri  gözeterek  Tıp Fakültesi Dekanı yeni görevlendirme yapar

ÜNVANI ADI-SOYADI BÖLÜMÜ GÖREVİ
Prof.Dr. Tamer DEMİR Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Mustafa EDREMİTLİOĞLU Temel Tıp Bilimleri Editör
Prof.Dr. Alper AKÇALI Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Sibel OYMAK Dahili Tıp Bilimleri Üye
Prof.Dr. Demet GÜLEÇ ÖYEKÇİN Dahili Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Yalçın ÇIRAK Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Çetin TORAMAN Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Duygu SIDDIKOĞLU Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Meliha Merve HIZ Temel Tıp Bilimleri Üye
Doç.Dr. Abdullah Erkan ORHAN Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Özge ÇAĞLAR Cerrahi Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ender TEKEŞ Temel Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Ümit Ali MALÇOK Dahili Tıp Bilimleri Üye
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Avni EROĞLU Temel Tıp Bilimleri Üye
Öğrenci Doğaç KORUK