Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2019-2020 Eğitim Yılı
2019-2020 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Dönem 1
Dönem 2
Dönem 3
Dönem 4
Dönem 5
Dönem 6

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Öncesi Eğitim Ve Öğretimin Amacı,Yeterlilikler Çerçevesi" dokümanı için tıklayınız.

Soru hazırlama formatı için tıklayınız

Sınav kuralları için tıklayınız...

Ön Hekimlik Görev ve Sorumlulukları Yönergesi için tıklayınız

Prof. Dr. Tamer DEMİR

Komisyon Başkanı-Dekan

Prof. Dr. Alper AKÇALI

Komisyon Başkan Yardımcısı

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. A. Mesut ÜNSAL

Eğitim Başkoordinatörü- Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanı

 

Prof. Dr. Fatma SILAN

Dönem 1 Koordinatörü

Program Değerlendirme Kom Başkanı

 

Öğr. Gör. Dr. Levent ELEVLİ

Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Rahime Özlem ÖZTOPUZ

Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı

 

 

Prof. Dr. Aysel GÜVEN BAĞLA

Dönem 2 Koordinatörü

 

 

Dr.Öğr Üyesi Nesrin Demir

Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Avni EROĞLU

Dönem 2 Koordinatör Yardımcısı

 

 

Prof. Dr. Coşkun BAKAR

Dönem 3 Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN

Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÇELİK

Dönem 3 Koordinatör Yardımcısı

 

 

Doç. Dr. Hakan AYLANÇ

Dönem 4 Koordinatörü

 

 

Dönem 4 Koordinatör Yardımcısı

 

 

 

Doç. Dr. Eyüp Burak SANCAK

Dönem 5 Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Ali MALÇOK

Dönem 5 Koordinatör Yardımcısı

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAKIRDÖĞEN

Dönem 6 Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi. Canan AKMAN

Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı-Mesleki Beceri Eğitimi Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN

Tıp Eğitimi AD Başkanı

 

Prof. Dr. Tevfik Murat KOŞAN

Araştırma Eğitimi Komisyon Başkanı

 

Prof. Dr. Müşerref OTKUN

Akademik Danışmanlık Komisyonu Başkanı

Araştırma ve Öğrenci Uygulama Laboratuvarları Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Çetin TORAMAN

Ölçme-Değerlendirme Kom. Temsilcisi

 

Doç. Dr. Coşkun SILAN

Seçmeli Ders Kooridnatörü

Yusuf Emre KÖROĞLU

Öğrenci Temsilcisi

 

Zekeriya AKA

Öğrenci İşleri Temsilcisi

Bahar BAŞ

TEOK Başkanı

 

Mustafa Onur YURDAL

Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü

 

Nural MADAK

Mezuniyet Öncesi Eğitim Koordinatörlüğü

Raportör