Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Seçmeli Dersler
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Temel Prensipleri
 • Tıbbi mantarlar
 • Toplam kalite yönetimi
 • Tıp Öğrencileri İçin Genel Fizik-1
 • Modern Fiziğin Kavramları
 • Astrobiyolojie giriş I (güz) astrobiolojiye giriş II(bahar)
 • Birlikte seslendirme
 • Depremin anatomisi
 • Doğal aferlerde ilksel farkındalık
 • Ev ve laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği
 • Güncel çevre ve tanımı
 • Jeoloji ve tıbbi jeolojide seçilmiş konular
 • Laser teorisi ve tıp uygulamaları
 • Paydaş ilişkileri ve iletişimi
 • Süs taşları
 • Scuba I-II-III (Scuba 1'i alanlar Scuba 2'yi alabilir. Scuba 2'yi alanlar Scuba 3'ü alabilir.)
 • sportif balıkçılık
 • Özel tıbbi amaçlı gıdalar
 • Fonksyonel gıdalar
 • Biyomekanik analizler
 • Görüntü işleme analizi
 • Algalbiyoteknoloji
 • Badminton
 • Tenis
 • Oryantring
 • Masa Tenisi
 • Judo
 • Halk Oyunları
 • Basketbol
 • Futbol
 • Ağız diş sağlığı ve bakımı
 • Mitoloji

Ekler

2019-20 Seçmeli Ders Formu, Paydaş İlişkileri ve İletişimi.docx
ağız ve diş sağlığı bakımı.pdf
akvaryum hobisi.pdf
algal biyoteknoloji.pdf
bakteriler dost mu düşman mı.pdf
bilimsel araştırma teknikleri.pdf
çevre dostu organik balık yetiştiriciliği.pdf
cumhuriyet dönemi sosyo kültür.pdf
deniz araştırma kapsaımında k.a.f..pdf
Deniz Bilimleri vce Teknoloji Fakültesi.pdf
doğal afetler ve korunma.pdf
Modern Fiziğin Kavramları.doc
Sec©meli ders formu_COMU_TIP-1 sportif balıkçılık-revize.doc
Seçmeli ders formu- 2019-2020 Tangotomi.docx
Seçmeli ders formu_COMU_TIP-1.docx
Seçmeli ders formu_COMU_TIP-Fonksiyonel Gıdalar.doc
Seçmeli ders formu_COMU_TIP-Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar.doc
Su_urunleri_yetistiricilik_prensipleri_DBTF_.docx
Tıp Algal Biyoteknoloji seçmeli ders formu.docx
Tıp Öğrencileri İçin Genel Fizik-1.doc