Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Amaç ve Yeterlilikler Çerçevesi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN

AMACI, YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ YEDİ YILDIZLI HEKİM YETERLİLİKLERİ

ÇANAKKALE - 2019

 

Aşağıdaki bağlantıdan belgenin tamamına ulaşabilirsiniz.

Ekler

Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğretim Amaç ve Yeterlilikler Çerçevesi.pdf