Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem 3

Dönem III

2019-2020 Eğitim Yılı

Dönem III Koordinatörü: Prof. Dr. Coşkun BAKAR
Dönem III Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN
Dönem III Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÇELİK

Dönem 3

Kayıt yenileme

09–13  Eylül 2019

Ders başlangıcı

09 Eylül 2019

Oryantasyon Eğitimi

09 Eylül 2019

Ara Tatil

13– 24 Ocak 2020

Ders bitimi

29 Mayıs 2020

Yıl sonu sınavları (Finaller)

18 – 19 Haziran 2020

Bütünleme sınavları

09 – 10 Temmuz 2020

Dönem 3 Genel Amaçları ve Dönem 3 Genel Programı için tıklayınız...
Dönem 3 Oryantasyon Programı için tıklayınız...

Ders Kurulu Başkanları ve Syllabuslar:

Dönem 3

KOD

KURUL ADI

KURUL SORUMLUSU/YARDIMCISI

KREDİ

AKTS

SÜRE

TIP-3200

Hastalıkların Biyolojik Temeli ve Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÇELİK

9

9

6 Hft

TIP-3210

Neoplazi-Hematoloji-Gastroenteroloji

Doç. Dr. Yavuz BEYAZIT

Dr. Öğr. Üyesi Oruç Numan GÖKÇE

10

10

6 Hft

TIP-3070

Solunum ve Dolaşım Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Pınar MUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Ercan AKŞİT

10

10

6 Hft

TIP-3220

Endokrin-Ürogenital Sistemlerin Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Hacı Öztürk ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Ersen KARAKILIÇ

10

10

6 Hft

TIP-3150

Nörolojik Bilimler, Psikiyatri ve Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAM

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre ŞEVİK

10

10

6 Hft

TIP-3170

Toplum Sağlığı

Doç. Dr. Sibel OYMAK

Prof. Dr. Coşkun BAKAR

9

9

6 Hft

 

Seçmeli I

 

1

1

1 YY

 

Seçmeli II

 

1

1

1 YY

 

TOPLAM

 

60

60

 

Dönem 3 2019-2020 Eğitim Yılı Propedötik Eğitim Programı için tıklayınız...
Dönem 3 2019-2020 Eğitim Yılı Propedötik Eğitim Programı Grup listeleri için tıklayınız...
Dönem 3 2019-2020 Eğitim Yılı Programı (Genel Amaçlar ve Eğitim Programı) tıklayınız...
2019-2020 Eğitim Programı Dönem 1-2-3 Kurul Rotasyon çizelgesi için tıklayınız...

 

Ekler

1-2-3 rotasyon 2019-2020.xlsx
2019-2020 DÖNEM 3 PROPEDÖTİK GRUPLAR.pdf
D3K1 2019-2020.pdf
D3K2 2019-2020.pdf
D3K3 2019-2020.pdf
D3K4 2019-2020.pdf
D3K5 2019-2020.pdf
D3K6 2019-2020.pdf
Dönem 3 Genel Program 2019-2020.pdf
dönem 3 Oryantasyon Programı 2019-2020.doc
Propedötik Programı 2019-2020.pdf