Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Nöroloji
Dr.Öğr.Üyesi Selma YÜCEL Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı 
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ÇAM Nöroloji  
Dr.Öğr.Üyesi Özgül OCAK Nöroloji  
Arş. Gör. Dr.  BURAK ZAN Nöroloji  
Arş. Gör. Dr.  CEMRE ÇAĞAN POLAT Nöroloji  
Arş. Gör. Dr.  TÜLAY TAN Nöroloji