Nöroloji
Nöroloji   
Dr. Öğr. Üyesi Selma YÜCEL Anabilim Dalı Başkanı   
Dr. Öğr. Üyesi Özgül OCAK    
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇAM    
Arş. Gör. Dr. Cemre Çağan POLAT    
Arş. Gör. Dr. Tülay TAN    
Arş. Gör. Dr. Burak ZAN    
Arş. Gör. Dr. İbrahim KORUCU