Öğrenci Toplulukları

SAĞLIKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU

Topluluk başkanı: Merve DEDE
Akademik Danışman: Doç. Dr. Mustafa DENİZ

AĞLIKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR TOPLULUĞU
Kuruluş Tarihi: 23.01.2009 tarihinde Doç. Dr. Mustafa DENİZ'İN Akademik Danışmanlığında kurulmuştur.
Topluluk Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa DENİZ, 
İletişim Bilgileri: Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD. Dahili tel: 2097
Topluluk Başkanı: Merve DEDE, İletişim Bilgileri: Tıp Fakültesi

Topluluk Kuruluş Amacı:
Sağlıkta Bilimsel Araştırmalar Topluluğu yaptığı etkinliklerle ve sunduğu kaynaklarla ÇOMÜ öğrencilerine, topluluk üyelerine ve ÇOMÜ'nün sosyal, eğitsel ve kültürel etkinliklerine katkıda bulunur. Topluluğumuz yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda çalışır. Hiçbir siyasi ve dini görüşü destekleyici çalışmalar yapmaz. Çalışma ve toplantılarında hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülmez ve tartışılmaz.

Topluluk Etkinlikleri:
16-18 Ekim 2009 da Gazi Üniversitesi'de düzenlenen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal Öğrenci Kongresi'ne iki öğrenci göndermiştir.
19-21 Şubat 2010 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen Kocaeli Tıp Fakültesi II Ulusal Öğrenci Kongresi'ne iki öğrenci göndermiştir.
14-15 Mayıs 2010 tarihinde Düzce Üniversitesinde düzenlenen 1 Ulusal Multidisipliner Tıp Öğrenci Kongresine iki öğrenci göndermiştir.
24-25 Mayıs 2010 tarihleri arasında ÇOMÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda ''Kanıta Dayalı Tıp ve Epidemiyolojik Araştırmalar'' konulu bir seminer düzenlemiştir. Etkinlik kapsamında Marmara Üniversitesi'nden konuşmacı davet edilmiştir.
Topluluk öğrencileri tarafından 14 mart Tıp Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde ''Nabazan'' isimli bir bülten hazırlanmış ve 400 adet batırılmıştır.23.03.2011
27 Kasım 2011 tarihinde ÇOMÜ Süleyman Demirel Konferans Salonunda ''Az Zamanda Çok İş Başarma Sanatı'' konulu bir seminer düzenlemiştir. Seminer konuşmacısı olarak Yazar Danışman Hakan TURGUT davet edilmiştir.
14-15 Mart 2012 tarihindeTroia Kültür Merkezi'de''Çanakkale Savaşlarında Cephe Gerisi Sağlık Hizmetleri'' konulu sempozyumu diğer topluluklarla birlikte ortaklaşa düzenlemiştir.
10-13 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde düzenlenen 23 Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi'ne bir öğrenci göndermiştir.

ETİK TOPLULUĞU

Topluluk başkanı: Can ÖZCAN
Akademik Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ULUDAĞ
Kuruluş Tarihi: 14.05.2010 tarihindeYrd. Doç. Gürkan ERGİN'in Akademik Danışmanlığında kurulmuştur.
Topluluk Akademik Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ahmet ULUDAĞ, İletişim Bilgileri: Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD.
Topluluk Başkanı: Can ÖZCAN İletişim Bilgileri: Tıp Fakültesi

Topluluk Kuruluş Amacı:
Etik Topluluğu yaptığı etkinliklerle ve sunduğu kaynaklarla ÇOMÜ Öğrencilerine, topluluk üyelerine ve ÇOMÜ' nün sosyal, eğitsel ve kültürel etkinliklerine katkıda bulunur. Etik Topluluğu yukarıda belirtilmiş amaçlar doğrultusunda çalışır. Hiçbir siyasi ve dini ve destekleyici çalışma yapmaz. Çalışma ve toplantılarında hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlar görüşülmez ve tartışılmaz.

Topluluk Etkinlikleri;
14-15 Mart 2012 tarihindeTroia Kültür Merkezi'de''Çanakkale Savaşlarında Cephe Gerisi Sağlık Hizmetleri'' konulu bir sempozyum düzenlemişlerdir.

TERAPİ TOPLULUĞU

Topluluk başkanı: İlgi UYGUN
Akademik Danışman: Doç. Dr. Demet Güleç ÖYEKÇİN

Kuruluş Tarihi: 06.04. 2010 tarihinde Yrd. Doç. İlker ESER'in Akademik Danışmanlığında kuruldu.
Topluluk Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Demet Güleç ÖYEKÇİN (05.03.2012 tarihinde Topluluk Akademik Danışmanlığını üstlendi.)
İletişim Bilgileri: Doç. Demet Güleç ÖYEKÇİN,Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D.
Topluluk Başkanı: Murat ÇELİK , İletişim Bilgileri : 0531 378 65 11 Tıp Fakültesi

Topluluk Kuruluş Amacı:
Akademik düzeyde eğitim alan öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmak, sanatseverleri etkinlikler çerçevesinde bir araya getirmek. Yoğun dersler arasında öğrenciler zihnen olduğu kadar ruhen de yorulmaktadır. Yıllar boyunca insanlar yorgunluklarını gidermek için bir takım aktivitelerde bulunmuş ve bunları terapi olarak adlandırmışlardır. Bu aktivitelerden bazıları olan müzik, sahne sanatları, sosyal ve kültürel geziler, doğayla etkileşim, farklı topluluklarla iletişim gibi faaliyetlerle biz de öğrencilerimiz ruhlarına bir anlamda ''terapi'' yapmayı amaçlıyoruz.

Topluluk Etkinlikleri;
19 Nisan 2012 tarihinde Troia Kültür Merkezi'nde '' Psikanaliz ve Sinema Etkinliği'' düzenlemiştir. Etkinlik kapsamında konuşmacı davet edilmiş ve flim gösteri gerçekleştirilmiştir.