Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp 
 Dr. Öğr. Üyesi Şefika KÖRPINAR   Anabilim Dalı Başkanı