Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Üroloji
Prof.Dr. Ahmet Reşit ERSAY Üroloji  Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Tevfik Murat KOŞAN Üroloji  
Prof.Dr. Cabir ALAN  Üroloji  
Doç.Dr. Eyüp Burak SANCAK   Üroloji  
       
Dr.Öğr.Üyesi Hasan Anıl KURT Üroloji  
Arş. Gör. Dr.  SEYHAN TEZCAN Üroloji  
Arş. Gör. Dr.  OLCAY KÖSE Üroloji  
Arş. Gör. Dr.  HÜSEYİN UĞUR ÖZKAYA Üroloji  
Arş. Gör. Dr.  SÜLEYMAN CAN  Üroloji