Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

16. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Toplantısı