Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

1.Troya Disiplinlerarsı Sempozyum