Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2022-2023, Dönem I Final ile Bütünleme Sınavlarına İlişkin Duyuru

2022-2023, Dönem I Final Sınavı ile 2022-2023, Dönem I Bütünleme Sınavı, sırasıyla, 21 Haziran 2023, Çarşamba günü ile 6 Temmuz 2023, Perşembe günü yapılacaktır,

Her iki sınav, belirtilen tarihlerde, saat 10:00’da başlayacaktır,

Her iki sınav, çevrimiçi olarak, Microsoft Forms arayüzü ile düzenlenecektir,

Her iki sınav, 100 çoktan seçmeli sorudan ibarettir; sorulara, gönderilecek Microsoft Forms bağlantısından erişilecektir,

Her iki sınav için soruların yanıtlanması ve verilen yanıtların karşıya yüklenmesi için tanınan toplam süre 90 dakikadır; düzenlenecek çevrimiçi sınav oturumlarına erişim 11:30’da sona erecektir,

Her iki sınavın çevrimiçi düzende olacağı göz önünde bulundurularak, yukarıda ayrıntıları belirtilen sınavlarda, katılımcıların soruları eksiksiz görüntüleyebilmeleri ve verecekleri yanıtları karşıya yükleyebilmeleri için gerekli tüm planlamaları önceden yapmaları kendi sorumluluklarındadır,

Her iki sınavda, yukarıda belirtildiği üzere, katılımcıların, gerekli planlamaları yapmış olmalarına rağmen çevrimiçi sınav oturumlarına erişim, verecekleri yanıtları karşıya yükleme hususlarında yaşayabilecekleri olası sorunlarda, sınavlar sonrası itiraz dönemlerinde kanıt oluşturması için, tercihen, sınavların sonunda, yanıtları karşıya yükleme aşamasında, her katılımcının ekran görüntüsü alıp saklamaları gerekmektedir.