Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2022 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

2022 Akademik Teşvik Başvuruları için tüm işlemler UBYS üzerinden yapılacak olup 13 Ocak 2023 tarihine kadar tüm bilgi girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ

Tarihler

Açıklama

03 Ocak 2023

Akademik Teşvik Ödeneği takviminin ilanı

04-13 Ocak 2023

Öğretim Elemanları tarafından YÖKSİS’ten alınan çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin örnek kanıt ve belgeler ile birlikte UBYS https://ubys.com.edu.trinternet adresine giriş yaparak Akademik Performans Bilgi Sistemi/Bilgi Girişi menüsünden dijital başvurusu

16-18 Ocak 2023

Akademik Teşvik Başvurularının Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve varsa eksikliklerin giderilerek üst komisyona gönderilmesi

19-25 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından başvuruların incelenmesi

26 Ocak 2023

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu değerlendirme sonuçlarının başvuru sahiplerine bildirilmesi

27 Ocak-02 Şubat 2023

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nca ilan edilen başvuru sonuçlarına itirazların (varsa) alınması

03-06 Şubat 2023

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilmesi

07 Şubat 2023

Nihai sonuçların itiraz sahiplerine tebliğ edilmesi

 

1) Akademik Teşvik UBYS Rehber için tıklayınız.

2) Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

3) Akademik Teşvik Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu ile ilgili videolu anlatım için (https://destek.comu.edu.tr/makale/ubys-akademik-tesvik-dokumanlari)tıklayınız.

4) İtiraz Dilekçesi Formu için tıklayınız.

*Birim Akademik Teşvik ve Başvuru ve İnceleme Komisyonu ve Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu başvuru incelemelerinde, Dekanlık/Müdürlük evrak/tutanak gönderiminde ve sonuçların ilan edilmesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) riayet ederek çalışmalarını tamamlamalıdır.