Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2023-2024 EĞİTİM YILI DÖNEM 6 ORYANTASYON PROGRAMI

Saat

Etkinlikler (17.07.2023)

 

 

 

 

 09:00- 09:45

 • Açılış

Eğitim Başkoordinatörü  Prof . Dr. Gamze ÇAN

Bir dakikalık saygı duruşu

İstiklal Marşı

• Dönem 6 staj programının tanıtımı  ve Önhekim görev ve sorumlulukları yönergesi  Dönem 6 Koordinatörü Doç. Dr. Fatih BATTAL

                             

 • Mezun dönem 6 öğrenci temsilcisinin konuşması (akran iletişimi) Dr. Doğaç KORUK

 

09:45- 10:00

 • ÇOMÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma ve Hastanesi içindeki birimlerin tanıtımı (Başhekimlik)

Başhekim Yardımcısı  Doç.Dr. Canan AKMAN

 

10:00- 10:15

   • Hastanedeki ameliyathane, yoğun bakım, poliklinik hizmetleri ve hemşirelik faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi, hastane içindeki özellikli birimlerde (yoğun-bakım, ameliyathane ve doğumhane) ortak yaklaşım, temel davranış ve tutum (başhemşirelik)

 Başhemşire yardımcısı  Canan TAYFUR

 

10:15- 10:30

• Hastane atık yönetimi, arşiv, morg ve bilgi işlem gibi bölümlerin tanıtımı (hastane müdürlüğü)

Hastane Müdür yardımcısı İbrahim DEMİR

 10:30- 10:45

   Ara

 

10:45- 11:15

    • Enfeksiyonların kontrol altına alınması, el hijyeni ve biyolojik risk faktörleri (enfeksiyon kontrol komitesi)

Enfeksiyon kontrol hemşiresi   Nurcan MANAV

 

 

11:15 – 11:35

  

  • Hastadan numune alınması, uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması ve tıbbi laboratuar testlerinin etkin kullanımı (mikrobiyoloji, biyokimya, patoloji lab. ve kan bankası birimi)

Prof. Dr. Alper AKÇALI  Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

 

 

11:35 -11:55

 

Dr. Öğr. Üyesi Havva Yasemin ÇİNPOLAT     Biyokimya  Laboratuvarı

 

 

11:55 - 12:15

 

 Dr. Öğr. Üyesi Neslihan KAYA TERZİ     Patoloji Laboratuvarı

 

12:15- 12:30

    

Hemşire Gülay BAŞARAN    Kan Bankası Birimi

12:30- 13:30

    Öğle yemeği

 

13:30- 13:45

   • Hastane içi acil kod uygulamaları (sivil savunma birimi) Kalite Birimi hemşiresi

Dr. Öğr. Üyesi Hörü KARADILLI

 

13:45- 14:00

 

  • Hastanede bilgi ve kayıt sistemi (otomasyon birimi) Bilgi-işlem

Tayfur ARSLAN

 

14:00- 14:20

 

  • Hastanede iş sağlığı ve güvenliği (halk sağlığı uzmanı)

Prof. Dr. Çoşkun BAKAR

 

14:20 – 14:40

• Hastanede İş Güvenliği Uygulamaları İş Güvenliği Birimi

 Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ÖZCAN

 14:40- 15:00

   Kimlik Doğrulama  

  Dr. Öğr. Üyesi  Ali KAPLAN

 15:00 - 15:20

  • Eğitime katılan ön hekimlerin imza föylerini imzalamaları (dönem 6 koordinatörlüğü)

 15:20- 16:00

 • Önhekimlere Geri Bildirim Anketi Uygulanması

• Kursiyerlere sertifika dağıtımı ve kapanış