Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2023-2024 Eğitim Yılı, Dönem I, 4.Kurul Teorik Sınavı

2023-2024 Eğitim Yılı, Dönem I, 4.Kurul Teorik Sınavı, 8 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00'da, Dekanlık Binası, Derslik 1ve Derslik  2 ile, Hastane B Blok,  Amfi 1'de yapılacaktır.