Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

2023-2024 Merkezi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2023 – 2024 Eğitim yılında Fakültemize ''Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik''in Ek Madde -1 Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş    kontenjanından yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunan adayların  müracaat dosyaları Fakültemiz Yatay Geçiş Komisyonu’nun 17.08.2023 tarih ve 03  sayılı toplantısında;

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. Esasları çerçevesinde incelenmiştir.

Buna göre ayrıca;

1.  Disiplin cezası bulunan öğrenci başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır.

2.  Eksik evrakı olan öğrenci başvuruları değerlendirilmeye alınmamıştır.

3. Yurtdışı başvuru kontejanı bulunmadığı halde yurtdışı üniversiteden başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. Başvurusu  kabul  edilen  adaylar  için  Kayıt  tarihleri  ve  kayıt  esnasında  istenen  belgeler  aşağıdaki  gibi olup,  belirtilen  tarihlerde  kaydını yaptırmayan adaylar hak kaybına uğrayacaktır.

 

Kesin Kayıt

21.08.2023

23.08.2023 (17:00)

Yedek Kayıt

24.08.2023

25.08.2023 (17:00)

 

Kesin Kayıtta İstenen Belgeler

 

1- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

2- 2 adet 4.5x6,0 ebadında çekilmiş vesikalık fotoğraf

 

3- Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

4- Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.

 

5- Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

 

6- Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

 

2023-2024 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Sıra T.C. Kimlik No. Ad Soyad Başvurulan Yarıyıl İntibakı Yapılan Yarıyıl Başvuru Sonucu
1 46*******58 Bu***** AK***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
2 30*******48 Al***** AK***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
3 15*******60 El***** ER***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
4 10*******54 İb***** AK***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
5 15*******08 Ça***** YI***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
6 21*******92 Ke***** KO***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
7 32*******50 İr***** DU***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
8 47*******42 Yu***** YI***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
9 49*******70 Fu***** Çİ***** 1 1 Kabul Edilmiştir.
10 11*******04 Em***** DA***** 3 3 Kabul edilmiştir.
11 47*******72 Ka***** TE***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
12 15*******74 Bü***** DO***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
13 44*******30 Me***** KA***** 3 3 Kabul edilmiştir.
14 37*******00 Si***** KÜ***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
15 46*******56 Me***** AY***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
16 10*******64 Be***** GÜ***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
17 62*******48 Ze***** ER***** 3 3 Kabul edilmiştir.
18 15*******62 Se***** AY***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
19 28*******90 Ra***** Bİ***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
20 22*******98 Pe***** YI***** 3 3 Kabul edilmiştir.
21 12*******76 Ba***** DE***** 3 3 Kabul edilmiştir.
22 54*******04 Ne***** ER***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
23 15*******82 Nu***** GÜ***** 3 3 Kabul edilmiştir.
24 36*******36 Al***** SA***** 3 3 Kabul edilmiştir.
25 10*******64 El***** UÇ***** 3  - Kabul edilmemiştir. (Hatalı Başvuru)
26 28*******36 Se***** AC***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
27 12*******82 Mu***** SA***** 3 3 Kabul edilmiştir.
28 17*******02 As***** AK***** 3 3 Kabul edilmiştir.
29 18*******24 Fa***** KE***** 3  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
30 22*******38 Se***** ES***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
31 50*******90 İm***** ER***** 3 3 Kabul edilmiştir.
32 68*******40 İr***** KÜ***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
33 48*******84 Ya***** DO***** 3 3 Kabul edilmiştir.
34 48*******76 Ak***** BA***** 3 1 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 1. sınıfa intibakı yapılacaktır.
35 48*******76 Gü***** DE***** 3 3 Kabul edilmiştir.
36 10*******30 An***** ŞU***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
37 28*******78 Ha***** AK***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
38 10*******70 Me***** AV***** 5 5 Kabul edilmiştir.
39 14*******28 İz***** AK***** 5 3 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 2. sınıfa intibakı yapılacaktır .
40 10*******32 Şe***** İL***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
41 12*******16 Ni***** ŞA***** 5 5 Kabul edilmiştir.
42 33*******28 Uy***** KA***** 5 3 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 2. sınıfa intibakı yapılacaktır.
43 24*******78 Mu***** KA***** 5 5 Kabul edilmiştir.
44 24*******42 Ze***** TO***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
45 24*******20 Ca***** GÜ***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
46 19*******32 Öz***** SA***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
47 51*******54 Lo***** DE***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
48 23*******20 Me***** DE***** 5 3 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 2. sınıfa intibakı yapılacaktır.
49 62*******80 En***** ER***** 5 3 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 2. sınıfa intibakı yapılacaktır .
50 20*******48 Mu***** ÖZ***** 5 3 Ders içeriği uyumsuzluğu/yetersizliği nedeniyle 2. sınıfa intibakı yapılacaktır .
51 14*******74 Ca***** TO***** 5  - Belge eksikliğinden dolayı kabul edilmemiştir.
52 32******92 Ay****KA**** 5 5 Kabul edilmiştir.
53 27*******50 Me***** SÜ***** 5 7 Kabul edilmiştir.
54 24*******04 Um***** GÜ***** 7  - Kabul Edilmemiştir. (Azami Eğitim Süresini Aşmıştır.)
55 13*******88 Ce***** YA***** 7 7 Kabul edilmiştir.
56 55*******36 Ni***** BA***** 7 7 Kabul edilmiştir.
57 16*******28 Ya***** HA***** 7 7 Kabul edilmiştir.
58 49*******68 Se***** KO***** 7 7 Kabul edilmiştir.
59 11*******08 Öz***** ÖZ***** 7 7 Kabul edilmiştir.
60 48*******66 Bi***** ZA***** 7 7 Kabul edilmiştir.
61 36*******06 Hi***** ÖZ***** 7 7 Kabul edilmiştir.
62 29*******72 Mu***** CA***** 7 7 Kabul edilmiştir.
63 19*******56 Su***** TE***** 7 7 Kabul edilmiştir.
64 65*******36 Şe***** BU***** 7 7 Kabul edilmiştir.
65 39*******60 Ha***** GÖ***** 7 7 Kabul edilmiştir.
66 56*******02 Gü***** AK***** 7 7 Kabul edilmiştir.
67 10*******60 El***** YI***** 7 7 Kabul edilmiştir.
68 15*******56 Du***** Dİ***** 7 7 Kabul edilmiştir.
69 23*******36 Ed***** YI***** 7 7 Kabul edilmiştir.
70 62*******12 Öz***** DE***** 7 7 Kabul edilmiştir.
71 68*******76 Gö***** OR***** 7 7 Kabul edilmiştir.
72 55*******00 Su***** KA***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Üroloji, Enfeksiyon (Dahili Bilimler Staj Bloğunu Almak), Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp ve Nükleer Tıp” stajlarını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)
73 24*******84 Ez***** KA***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Üroloji, Enfeksiyon (Dahili Bilimler Staj Bloğunu Almak), Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp ve Nükleer Tıp” stajlarını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)
74 10*******80 Üz***** PO***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Adli Tıp ” stajını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)
75 45*******64 Em***** YA***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Enfeksiyon (Dahili Bilimler Staj Bloğunu Almak), Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp ve Nükleer Tıp” stajlarını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)
76 37*******94 Şü***** EV***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Üroloji, Enfeksiyon (Dahili Bilimler Staj Bloğunu Almak), Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp ve Nükleer Tıp” stajlarını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)
77 22*******16 Ze***** ÖZ***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Enfeksiyon (Dahili Bilimler Staj Bloğunu Almak), Üroloji, Çocuk Cerrahisi, Adli Tıp ve Nükleer Tıp” stajlarını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)
78 46*******10 Fa***** BA***** 9 9 Şartlı Kabul: Eğitim gördüğü Fakülte’de 4. Sınıf programında yer almayan fakat Fakültemiz 4. Sınıf Eğitim Programında verilmekte olan "Adli Tıp ” stajını Fakültemiz mevcut eğitim program takvimine uymak şartı ve program takvimi ile uyumsuzluğa bağlı süre uzamasını kabul etmesi koşulu ile Dönem 5'e kabulune.)