Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

7417 Sayılı Af Yasası Uzmanlık Öğrencisi Değerlendirme Tablosu
Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Açıklama
Se*** ****RK 44*******60 Kabul Edilmemiştir
Mu*** ***İL 68*******34 Kabul Edilmemiştir
Oğ***** ****İN 15*******74 Kabul Edilmiştir