Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

8. Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi