Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ TAKVİMİ

.

Ekler

Akademik Te¦vik Ídene­i Y÷netmeli­i.pdf
AKADEM¦K TEÌV¦K ÍDENEº¦ TAKV¦M¦ 2024.docx
COMU Akademik Tesvik Rehberi -2024.pdf
¦tiraz Dilek_esi.docx