Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Doçentlik Tebriği

Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Haydar ERTEKİN Doçentlik ünvanını almıştır.
Başarılarının devamını dileriz.