Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem 1 Kurul 4 Formatif Sınavı Hakkında

2022 - 2023, Dönem I, 4. Kurul Biçimlendirici Sınavı 15 Mart 2023, Çarşamba günü yapılacaktır,

Sınav, belirtilen tarihte saat 09.30da başlayacaktır,

Sınav, çevrimiçi olarak, Microsoft Teams/Forms arayüzünde düzenlenecektir,

Sınav 20 çoktan seçmeli sorudan ibarettir; sorulara, sınav süresince Microsoft Teams/Forms arayüzünde, bir sonraki soruya geçildiğinde önceki soruya/sorulara geri dönüş olmayacak biçimde erişilecektir,

Sınav sorularının yanıtlanması ve verilen yanıtların karşıya yüklenmesi için tanınan toplam süre 20 dakikadır; düzenlenen Microsoft Teams/Forms oturumuna erişim 09.50’de sona erecektir,

Sınavın çevrimiçi düzende olacağı göz önünde bulundurularak, yukarıda ayrıntıları belirtilen sınav oturumunda, katılımcı öğrencilerin soruları eksiksiz görüntüleyebilmeleri ve verecekleri yanıtları karşıya yükleyebilmeleri için gerekli tüm planlamaları önceden yapmaları kendi sorumluluklarındadır. 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)