Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem 3 Bütünleme Sınavı Duyurusu

Dönem 3 Bütünleme Sınavı 5 Temmuz 2023 Çarşamba saat:10.00’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Microsoft Forms üzerinden 100 soru olarak online/çevrimiçi gerçekleştirilecektir.

Sınav süresi 100 dk’ dır.

Microsoft Forms oturumuna erişim saat 11:40’ta sona erecektir.

Sınavın çevrimiçi düzende olacağı göz önünde bulundurularak, yukarıda ayrıntıları belirtilen sınav oturumunda, katılımcı öğrencilerin soruları eksiksiz görüntüleyebilmeleri ve verecekleri yanıtları karşıya yükleyebilmeleri için gerekli tüm planlamaları önceden yapmaları kendi sorumluluklarındadır.

Düzenlenecek çevrimiçi Microsoft Forms oturumunun bağlantısı sınav sabahı bildirilecektir.