Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem II, Kurul 5 Biçimlendirici Sınavı

2022 - 2023, Dönem II, Kurul 5 Biçimlendirici Sınavı 28 Mart 2023, Salı günü yapılacaktır.

Sınav, belirtilen tarihte saat 09:30'da başlayacaktır.

Sınav çevrimiçi olarak, Microsoft Teams/Forms arayüzünde düzenlenecektir.

Sınav 20 adet çoktan seçmeli sarudan ibarettir; sorulara, sınav süresince Microsoft Teams/Forms arayüzünde, bir sonraki soruya geçildiğinde önceki soruya/sorulara geri dönüş olmayacak biçimde erişilecektir.

Sınav sorularının yanıtlanması ve verilen yanıtların karşıya yüklenmesi için tanınan toplam süre 20 dakikadır; düzenlenen Microsoft Teams/Forms oturumuna erişim 09:50'de sona erecektir.

Sınavın çevrimiçi düzende olacağı göz önünde bulundurularak, yukarıda ayrıntılı belirtilen sınav oturumunda, katılımcı öğrencilerin soruları eksiksiz görüntüleyebilmeleri ve verecekleri yanıtları karşıya yükleyebilmeleri için gerekli tüm planlamaları önceden yapmaları kendi sorumluluklarındadır.

Düzenlenecek çevrimiçi Microsoft Forms oturumunun bağlantısı daha sonra bildirilecektir.