Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Dönem III öğrencilerinin dikkatine

2022-2023, Dönem III, 5. Kurul formatif sınavı 5 Nisan 2023 Çarşamba günü yapılacaktır,
Sınav, belirtilen tarihte saat 10:00’da başlayacaktır,
Sınav, çevrimiçi olarak, Microsoft Teams/Forms arayüzünde düzenlenecektir,
Sınav 20 adet çoktan seçmeli sorudan ibarettir; sorulara, sınav süresince Microsoft Teams/Forms arayüzünde, bir sonraki soruya geçildiğinde önceki soruya/sorulara geri dönüş olmayacak biçimde erişilecektir,
Sınav sorularının yanıtlanması ve verilen yanıtların karşıya yüklenmesi için tanınan toplam süre 20 dakikadır; düzenlenen Microsoft Teams/Forms oturumuna erişim saat 10:20’de sona erecektir,
Sınavın çevrimiçi düzende olacağı göz önünde bulundurularak, yukarıda ayrıntıları belirtilen sınav oturumunda, katılımcı öğrencilerin soruları eksiksiz görüntüleyebilmeleri ve verecekleri yanıtları karşıya yükleyebilmeleri için gerekli tüm planlamaları önceden yapmaları kendi sorumluluklarındadır,
Düzenlenecek çevrimiçi Microsoft Forms oturumunun bağlantısı daha sonra bildirilecektir.