Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURULUR!

Fakülte Yönetim Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere  27/04/2021 Salı günü saat 10:00’da toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır.

 

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;  hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilmesi ve 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma kararı gereğince;

 

KARAR NO 1: Bu tarihler arasına denk düşün Dönem IV ve Dönem V staj eğitimlerinde bilişsel öğrenmelerin (teorik) yanı sıra klinik beceri öğrenmelerinin (uygulama) de çevrimiçi ortamda (online) olgu temelli tartışmalar esası ile gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO 2: Bu tarihler arasına denk düşen Dönem IV ve Dönem V staj eğitimlerinin bilişsel öğrenmeleri (teorik) ve klinik beceri öğrenmelerinin (uygulama) ölçme ve değerlendirmesinde online sınavlar yapılması ve sınavların olabildiğince olgu temelli olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO 3: Bu tarihler arasına denk düşen Dönem IV ve Dönem V staj eğitimlerinde karnelerin; öğrencilerin yapılacak online derslere ve olgu temelli tartışmalara katılım düzeyine göre nota dönüştürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO 4: Eğitim programı gereğince Dönem IV ve Dönem V’te  30 Nisan 2021 Cuma günü yapılması gereken staj sınavlarının tam kapanma öncesi son eğitim günü olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)