Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TÜBİTAK TBAE Seminerleri

TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE)
TBAE Dersleri
Gebze, TÜRKİYE


Bilindiği üzere bugün dünyada temel bilim alanlarında bilgi üretimi inanılmaz boyutlara ulaşırken, bu bilgilerin eğitim sürecine zamanında yansımasında doğal olarak sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu durum bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de gözlemlenmektedir; Üniversitelerimizin yüksek lisans ve doktora programlarında yeterince ileri düzey dersler açılmamaktadır. Bunun gibi sorunların giderilmesi yönündeki gelişmelere önemli katkılar sağlamak amacıyla, TBAE bünyesinde genç araştırmacılara, son sınıf lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ileri düzey dönemlik dersler açılmaktadır.


Bu kapsamda, Enstitümüz bünyesinde 2023 Yılı Bahar döneminde çevrimiçi “Kuantum Mekaniği: Temellerden Yüksek Teknolojilere” dersi açılmıştır.


Adı geçen ders 2 Mart 2023 tarihinde Saat 15:00’da başlayacaktır.
NOT 1: Zoom bağlantısı bilgisi başvurusu kabul edilenlere gönderilecektir.
NOT 2: Başvuru yapan depremzedelerin tamamı derslere kabul edilecektir.
Web Sitesi: https://tbae.tubitak.gov.tr/tr/haber/kuantum-mekanigi-temellerden-yuksek-teknolojilere
Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2023, 23:59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜBİTAK-Research Institute for Fundamental Sciences (TBAE)
TBAE Lectures
Gebze, TÜRKİYE


The critical role of young researchers and motivated graduate students in the success of research institutes around the world is very well known. This fact takes an important part among the basic principles of the TÜBİTAK Research Institute for Fundamental Sciences. One of the important goals of the Institute is to involve young researchers and students in scientific activities as well as to offer high-level lectures in various fields of fundamental sciences.


As part of these lecture courses, in the spring semester 2023, TBAE offers online lectures on “Quantum Mechanics: From Fundamentals to High Technologies”.

The lectures will start on March 2, 2023 at 15:00.
Note 1: The Zoom link information will be sent only to accepted applicants.
Note 2: All applicants affected by the earthquake will be accepted to the lectures.
Web Site: https://tbae.tubitak.gov.tr/en/haber/quantum-mechanics-fundamentals-high-technologies
Deadline for Applications: February 27, 2023 23:59