Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TÜBİTAK TEK SAĞLIK SANAL KONFERANSI

 

Bilindiği üzere, Tek Sağlık, insan, hayvan ve çevre üçgeninde daha iyi sağlık çıktıları elde etmek için farklı bilim dalları ve meslek gruplarının iletişim kurduğu, programlar, politikalar, mevzuat ve araştırmaları tasarlamak ve uygulamak için ortak çatı altında çalışılması gerekliliğini vurgulayan temel bir yaklaşımdır. Tek Sağlık yaklaşımı, son yıllarda önemi giderek artan ve etkilerinin uluslararası ticaret ve ekonomi üzerine oluşturduğu küresel baskılar nedeniyle dikkat çeken hastalıkların veya neden olduğu salgınların tespiti, kontrolü ve önlenmesi hususunda, insan, hayvan ve çevre sağlığı alanlarında uzmanlaşmış birçok meslek mensubunun işbirliği halinde ortaklaşa çalışmalar yürütmesinin önemini açıkça vurgulamaktadır. Elde edilen araştırma sonuçlarının tüm paydaşlar tarafından değerlendirilmesi ile insan, hayvan ve çevre sağlığı için hem yerel, hem ülkesel ve hem de küresel olarak alınması gereken tedbirler için farklı bilim dallarının ortaklaşa çalışma gerekliliği "Tek Sağlık" yaklaşımına duyulan ihtiyacı tanımlamaktadır.

Bu doğrultuda, 3 Kasım “Dünya Tek Sağlık Günü” olarak belirlenmiş ve amacı insan, hayvan ve çevre ilişkileri bağlamında gelişen sağlık tehditlerine yönelik Tek Sağlık yaklaşımına duyulan ihtiyaca dikkat çekmek olarak ifade edilmiştir.

Bu kapsamdatek sağlık yaklaşımı ile çalışmayı amaçlayan bilim insanlarını bir araya getirmek, bu konuda kamuoyunda farkındalığın arttırılmasını sağlayarak işbirliklerinin oluşturulmasına katkıda bulunmak amaçları ile 03.11.2022 Perşembe günü 9.00-16.00 saatleri arasında tümüyle çevrim içi ortamda olacak şekilde TÜBİTAK tarafından desteklenen/sonuçlanan projeler kapsamında “Tek Sağlık Sanal Konferansı” düzenlenecektir.

Etkinliğimiz 3 paralel oturumda gerçekleşecek olup https://www.youtube.com/user/tubitaktv üzerinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Çevrim içi katılım tüm kamuoyuna açıktır.

Sanal Konferans programına ulaşmak için tıklayınız.