Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

TÜBİTAK - Temel Bilimler Araştıram Enstitüsü İlham Verici Çevrimiçi Seminerler Serisi

 

TÜBİTAK-Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü (TBAE)

İlham Verici Çevrimiçi Seminerler Serisi
Gebze, TÜRKİYE


Bugün ne yazık ki ülkemizde ve dünyada Covid-19 koronavirüs salgını halen devam etmektedir. Bu durumun bilimsel çalışmalara ve bilim tabanlı süreçlere olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, TBAE temel bilimin çeşitli dallarında ve disiplinler arası alanlarda uluslararası düzeyde ilham verici Çevrimiçi Seminerler Serisi düzenlemektedir. Bu kapsamda;
1) İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden (ETH Zürih, İsviçre) Prof. Dr. Maksym V. Kovalenko “Kurşun Halojenür Perovskit Nanokristalleri ve Süperfloresans Süper Örgüleri” başlıklı bir konuşma yapacaktır.


TBAE’nin Kimya Bilimleri Seminer Serisi kapsamında yapılacak olan bu konuşma, 27 Ekim 2022 tarihinde, saat 19:00 – 20:00 (GMT +3) arasında Zoom Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.


NOT: Zoom bağlantısı bilgisi katılım için başvuru yapanlara gönderilecektir.


Web Sitesi: https://tbae.tubitak.gov.tr/tr/haber/kursun-halojenur-perovskit-nanokristalleri-ve-superfloresans-super-orguleri

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÜBİTAK-Research Institute for Fundamental Sciences (TBAE)

Inspiring Online Seminars Series
Gebze, TURKEY


It is very unfortunate that the Covid-19 coronavirus outbreak still continues in the world. In order to mitigate the negative impacts of this situation on scientific thoughts, TBAE organizes inspiring Online Seminar Series for national and international audiences in various branches of fundamental science as well as interdisciplinary areas.


As part of the Chemical Sciences Seminar Series of TBAE, Prof. Dr. Maksym V. Kovalenko from the Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich, Switzerland) will give a talk entitled “Lead Halide Perovskite Nanocrystals and Their Superfluorescent Superlattices”.


The talk will be held on October 27 2022, 19:00 – 20:00 (GMT +3) via Zoom platform.


Note: The Zoom link information will be sent only to applicants.


Web Site: https://tbae.tubitak.gov.tr/en/haber/lead-halide-perovskite-nanocrystals-and-their-superfluorescent-superlattices