Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Türkiye Meternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölge Toplantısı