Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Ulusal 2. Tek Sağlık Günleri

II. Ulusal Tek Sağlık Günleri’nin 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 50. Yıl Konferans Salonu’nda düzenleneceğini bildirmekten mutluluk duyarız.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu olarak düzenlediğimiz II. Ulusal Tek Sağlık Günleri’nde, iklim değişikliğinin zoonotik ve vektör kaynaklı hastalıklar üzerine etkileri, çeşitli yönleri ile antimikrobiyal direnç, gıda güvenliği, olası pandemilerin yönetiminde tek sağlık, afetlerde tek sağlık yaklaşımı, tek sağlık konusunda toplumsal farkındalığın oluşturulması, Tek sağlığın eğitime entegrasyonu, Uluslararası örgütlerin, Çeşitli meslek örgütlerinin ve Ülkemizde yer alan üretici firmaların tek sağlık ile ilgili çalışmaları gibi çok sayıda konuya değinilecektir. 

Organizasyon kapsamında, Bilimsel Kurul değerlendirmesi ile sözlü bildiri ve poster sunumu başvuruları kabul edilecektir. Bildiri gönderimi ve erken kayıt için son tarih 30 Eylül 2023’tür. Detaylı bilgiye resmi internet sitemizden (https://teksaglik2023.com/) ulaşabilirsiniz.