Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi Değişikliğine İlişkin Bilgilendirme

Üniversitemiz Senatosunun 29.12.2022 tarihli ve 21/05 sayılı kararı ile kabul edilen "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi" Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

İlgili Yönergede belirtilen kriterler 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir ve yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tüm adaylar için geçerli olacaktır. Yönergenin 6. maddenin 14. fıkrası; 8. Maddesinin 2. fıkrası; 9.maddesinin 5.fıkrası ve 16.fıkrası 01.01.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir,

6. maddenin 12.fıkrası; 8.maddenin 1.ve 14.fıkrası; 9.maddenin 4.fıkrası ve 9.maddenin 15.fıkrası 01.01.2024 -31.12.2024 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Üniversitemiz Senatosunun 20/12/2019 tarihli ve 15/52 nolu kararı ile kabul edilen “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi” 31.12.2023 tarihinde yürürlükten kaldırılarak geçerliliği sona erecektir.

Not:  Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruda bulunan adayların dosyası kadro ilanı çıktığı tarihte geçerli olan kriterler ile değerlendirilecektir.

01.01.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi için aşağıdaki dosyayı tıklayınız.

Ekler

867-ogretim-uyesi-kadrolarina-basvuru-yonergesi-1.docx