Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

SAĞLIKLA ÇANAKKALE FOTOĞRAF YARIŞMASI

Fotoğrafçılık sanatına ilgi duyan, Çanakkale ilinde bulunan tüm Kamu/Özel/Üniversite Sağlık Çalışanları ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği yarışmamızın teması “Sağlıkla Çanakkale”

1-YARIŞMANIN ADI: “SAĞLIKLA ÇANAKKALE”

2-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Ülkemizde gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumu ile Sağlık Çalışanlarımızın kadrajına yansıyan tüm fotoğraflar yarışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Sağlık alanında verilen hizmetlerin, başarılı ve özverili çalışmaların ya da sağlık hizmetlerinde bir anının fotoğraflanabileceği karelerin yanı sıra sağlık çalışanlarının kendi gözlerinden dünyayı ve ülkemizin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar yarışmanın konusu dahilindedir. Yarışma sağlık çalışanlarımızın görsel güzelliği ve sanatsal değeri olduğuna inandığı tüm fotoğraflarına açıktır.           2023 Yılının Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olması ile her karışı şehit kanları ile sulanmış Çanakkale’nin tarihimizdeki eşsiz zaferine vurgu yapan, milli birlik ve beraberlik ile Ay Yıldızlı Bayrağımızın bulunduğu fotoğraflar da yarışmanın konusu kapsamına girmektedir.

       Yarışmamızın amacı sağlık çalışanlarımıza fotoğraf sanatını sevdirmenin yanı sıra fotoğraf sanatına gönül veren sağlık çalışanlarının eserlerini, Çanakkaleli sanatseverle buluşturmaktır.

3-YARIŞMA ORGANİZASYONU: Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı

4-SON BAŞVURU TARİHİ: 27.02.2023 Saat:23.59

5- KATILIM KOŞULLARI

 •  Bölümler: Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir. 
 • Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmaya; jüri ve düzenleme kurulu üyelerinin birinci dereceden yakınları ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Basın Birimi çalışanları katılamazlar.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotografik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla aynı gün çekilmesi şartıyla panoramik fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar, HDR ( High Dynamic Range ) ve insanlı veya Drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 3 Ay (ay) sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Fotoğrafın içeriğinde markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda yarışma komisyonu ve jüri yetkilidir. Kararları bağlayıcı niteliktedir.

6- FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ 

 • Fotoğraflar e-posta yoluyla sagliklacanakkale@gmail.com adresine gönderilecektir.
 • Başvuru yapan sağlık çalışanları Ad Soyad ve iletişim bilgileri ile hangi sağlık biriminde çalıştıklarını ya da hangi sağlık ile ilgili eğitim kurumunda öğrenci olduklarına ilişkin bilgilere epostada yer verecektir.
 • Elden teslim, kargo ve posta yolu ile teslimat Kabul Edilmeyecektir.
 • E-posta kaynaklı sıkıntılardan düzenleyici kurum sorumlu değildir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
 • Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
 • Fotoğraflar mümkünse orjinal boyutları ile gönderilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 72-300 dpi, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalıdır.
 • E-postaya sığmayacak kadar büyük fotoğraflar sagliklacanakkale@gmail.com adresine wetransfer aracılığı ile gönderilebilir.

7- TELİF HAKLARI:

 • Düzenleyici kurum Hak ve Sorumlulukları: Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’na ait olacaktır.
 • Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu; söz konusu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
 • Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

8- SONUÇLARIN DUYURULMASI

 • Yarışma Duyurusu ve Sonuçları Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmî web sitesi ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün sosyal medya (facebook, twitter, instagram ve benzeri) hesaplarında ilan edilecektir.
 • Yarışma sonuçları sonrası oluşturulan sanal sergi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Yarışma fotoğraflarından oluşan sergi 14 Mart Tıp Haftası’nda Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenecektir.

9- YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 • Birincilik Ödülü 3000 TL
 • İkincilik Ödülü 2000 TL
 • Üçüncülük Ödülü 1000 TL
 • Sergileme 100 TL (En Fazla 27 Adet)

10- DEĞERLENDİRME JÜRİSİ VE DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya gelen fotoğraflar yarışma sekretaryası tarafından rumuz verilerek jüriye sunulacaktır.
 • Jüri; yarışmaya katılanların ad ve soyadlarını görmeden, kör puanlama yapacaktır.
 • Yarışma sonuçlarının değerlendirilebilmesi için yarışma jürilerinin en az yüzde 50’sinin oylamaya katılması gerekmektedir.

- JÜRİ ÜYELERİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Yetkili Birim: Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü / Destek Hizmetleri Başkanlığı

ADRES: Esenler Mah. Kocatepe Sok. No:3 Merkez/ÇANAKKALE