Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

ÇOMÜ Tıp Fakültesi 2023 Yılı GZFT Analiz Çalışması

ÇOMÜTF’nin güçlü ve zayıf yönlerini iç ve dış paydaşlarla gerçekçi bir şekilde ortaya koyarak fırsat ve tehditleri göz önüne alıp hazırlanacak stratejik planın sağlam temellere dayanmasını ve Üniversite Stratejik planında belirlenen hedef ve ölçütlere fakülteye özgü katkı sağlayabilmek amacıyla 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında "Eğitim", "Araştırma" ve "Sağlık Hİzmeti" temalarında GZFT analizi çalıştayı yapılmıştır. Çalıştaya çok sayıda alana özgü iç ve dış paydaş davet edilmiş ve katılımları sağlanmıştır. 
Katılımcılar:
Dekan
Dekan Yardımcıları
Diş Hekimliği Dekanı
Diş Hekimliği Dekan yardımcısı/Başhekim
Çanakkale İl sağlık Müdürü
Çanakkale Tabip Odası
LEE Müdürü
BAP Temsilcisi
BAP Üyesi Öğretim Üyesi
Etik Kurul Başkanı
Bilim ve  Teknoloji Uygulama Merkezi
Devlet Hastanesi Temsilcisi
Çanakkale 112 Sorumlusu
Dahili Bilim Öğretim Üyeleri
Cerrahi Bilim Öğretim Üyeleri
Temel Bilim Öğretim Üyeleri
Öğrenci Temsilcileri
Mezunlar
Aile Hekimliği Derneği başkanı 
Kalite Geliştirme Komisyonu
Araştırma Görevlisi